Univerzitet Centralne Azije

01-Sep-2016

Naziv objekata: University of Central Asia

Glavni izvođač radova: DEKADAS d.o.o

Namjena sistema: Multimedijalni sistem za digitalno oglašavnje - Digital signage.

Ugrađena i isporučena oprema: NEC, Extron, Barco, JBL, Crestron, Samsung, HP, Chief, Edbak

Opis: Implementacija multimedijalnih sistema i sistema za digitalno oglašavnje (digital signage) na objektu Univerziteta Centralne Azije (UCA) u Narinu, Kirgistan.

 Galerija slika

Pregled 1
Pregled 1
Pregled 2
Pregled 2
Pregled 3
Pregled 3
Pregled 4
Pregled 4
Pregled 5
Pregled 5
Pregled 6
Pregled 6
Pregled 7
Pregled 7
Pregled 8
Pregled 8
Pregled 9
Pregled 9
Pregled 10
Pregled 10
Pregled 11
Pregled 11
Pregled 12
Pregled 12
Pregled 13
Pregled 13
Pregled 14
Pregled 14